Pin it

14 oktober 2014

Stickad poncho Monster High

                                                                  Mönster
Stickad poncho Monster High
Fotot är taget av mig Susanne
Garn: Passar till stickor nr 2
Lägg upp 15 m på sticka nr 2. Sticka 15rm i 2 varv.

Arbetet börjar på avigsidan.
Varv 1; 2rm, 11am, 2rm
Varv 2; 15rm
Upprepa varv 1 och 2 tills arbetet mäter 3cm.
                                                                                    


Nu stickas med början på avigsidan.
Varv 3,5; 2rm, 2am, 2rm, 3am, 2rm, 2am, 2rm.
Varv 4; 15rm

Varv 7,9; 4rm, 2am, 3rm, 2am, 4rm.
Varv 8,10; 15rm.

Upprepa var 3-10 tills arbetet mäter 8cm.

Varv 11;2rm,11am,2rm (från avigsidan).
Varv 12,13,14; 15rm.

Maska av rätt från avigsidan.


Sy ihop delarna.


Maska av.

Sticka en likadan del till.

Sy ihop ena delens kortsida med andra delens långsida.
Sy ihop andra delens kortsida med första delens långsida.