Pin it

26 oktober 2014

Raggsocka med vridna maskor

Raggsocka med vridna maskor (Herr)


Nu är mannens raggsockor klara! Jag har gjort dem lite större för att dessa ska användas utanpå en annan socka.

För att få ett mönster så stickade jag vridna maskor och jag blev väldigt nöjd med resultatet.


Nu ska jag ge mig på nästa projekt

Mönster


Raggsocksgarn
Strumpstickor 4,5mm
Lägg upp 14m/sticka
Förklaring; m = maska, rm = rätmaska,
am = avigmaska, vrm = vridna rätmaskor


Skaft.
Börja med att sticka skaftet i resår,
 2rm, 2am tills skaftet mäter 16 cm (eller önskad längd).
Häl.
Sticka slätstickning på Sticka nr 1 och nr 4, lättast att sätta ihop på 1 sticka.
Sticka tills hälen mäter ca 6cm.
  Börja från rätsidan ihoptagningarna.
(Rätsidan) 14rm, 2rm ihop, vänd.
(Avigsidan) Lyft 1am, 2am, 2am ihop, vänd.
Lyft 1rm, 3rm, 2rm ihop, vänd.
Lyft 1am, 4 am, 2am ihop, vänd.
Forstätt med minskningar på detta sätt med att öka en stickad maska på varje varv tills 8m återstår på varje sticka 1 & 4 (16m totalt)

Lägg nu upp maskor på sticka 1 och 4 så att det är totalt 17m/sticka. ( På 2 & 3 fortfarande 14m/sticka).
Sticka nu Varv 1, 3 & 5; rm på sticka 1 & 4.
                 Varv 2, 4 & 6; Minska 1rm i slutet på sticka 1 och i början på sticka 4.
På sticka 2 & 3 stickas Varv 1-6 resår hela tiden 2rm, 2am.
Varv 7; Sticka nr 1; 7rm, 7vrm
             Sticka nr 2 & 3; 14 vrm
             Sticka nr 4 ; 7 vrm, 7rm
Sticka enligt ovan tills arbetet från hälen mäter 16cm.
Nu ska det minskas 1m på varje sticka= 4m .
Sticka nr 1; 7rm, 4vrm, 2vrm ihop, 1vrm
Sticka nr2; 1vrm, 2vrm ihop, 13vrm
Sticka nr3; 11 vrm, 2vrm ihop,1 vrm
Sticka nr 4; 5vrm, 2vrm ihop, 7rm   = Totalt 13 maskor/sticka

Vid 24cm börja minska för tån.
Minska på vartannat varv enligt nedan,


Sticka 1 & 3 minskas i slutet när 3 maskor återstår 1öhpt, 1vrm
Sticka 2 & 4 minskas i början på varv 1vrm, 2vrm ihop.

Gör följande minskning ytterligare på vartannat varv 2 ggr, sedan på varje varv tills totalt 8m återstår.
Sy ihop tån från avigsidan.

2014-10-26 Susanne Lundström Johansson