Pin it

7 juli 2015

Randiga Strumpor

Damsocka i Alpacka garn
1 50 g  nystan i ljusblått
1  50 g nystan i svart

Lägg upp 48 m (12m/sticka)

Skaft
Börja med att sticka med svart i resår,  (1 rm, 1 am) i 4 cm.
Byt till ljusblått och fortsätt resårstickning i 3 cm.
Byt till svart och fortsätt resårstickning i 3 cm.
Nu mäter skaftet 10 cm.


Häl
Använd dubbelt garn, ljusblått och svart.
Sticka Slätstickning på sticka 1 och 4 tills hälen mäter 4,5 cm.
 Ta nu ihop, börja från rätsidan.
Sticka 13 rm, 2 rm ihop vänd
lyft 1 m, sticka 2 am, 2 am ihop vänd
lyft 1 m, sticka 3 rm, 2 rm ihop vänd
lyft 1 m, sticka 4 am, 2am ihop vänd.
 fortsätt dessa minskningar tills 12 m återstår.

Fördela dessa 12 m på sticka 1 och 4 = 6 m / sticka.
Sticka nu bara från rätsidan.
Varv 1
Sticka 1; 6 rm, ta upp 9 m
Sticka 2; 12 rm
Sticka 3; 12 rm
Sticka 4; ta upp  9 m, sticka 6 rm.

Sticka nu endast med ett garn i 2 cm och byt färg tills varje rand är 2 cm samtidigt som du följer nedanstående mönster.
Varv 2
Sticka 1 och 4; 15 rm
Sticka 2 och 3; 12 rm
Varv 3
Sticka 1; 13 rm, 1 öthp
Sticka 2 och 3; 12 rm
Sticka 4;2 ihop, 13 rm
Varv 4
Sticka 1 och 4; 14 rm
Sticka 2 och 3; 12 rm
Varv 5
Sticka 1; 12 rm, 1 öthp
Sticka 2 och 3; 12 rm
Sticka 4; 2 ihop, 12 rm
Varv 6
Sticka 1 och 4; 13 rm
Sticka 2 och 3; 12 rm
Varv 7
Sticka 1; 11 rm, 1 öthp
Sticka 2 och 3; 12 rm
Sticka 4; 2 ihop, 11 rm
Nu är det 12m på varje sticka.

Fortsätt att sticka foten tills arbetet mäter 18 cm eller till önskad längd.


Stickas i dubbelt garn svart och ljusblått ihop.

Börja intag för tå enligt nedanstående mönster.
Varv 1
Sticka 1 och 3; 9 rm, 1 öthp, 1 rm
Sticka 2 och 4; 1 rm 2 ihop, 9 rm
Varv 2
44 rm
Varv 3
Sticka 1 och 3; 8 rm, 1 öthp, 1 rm
Sticka 2 och 4; 1 rm 2 ihop, 8 rm
Varv 4
40 rm
Sticka 1 och 3; 7 rm, 1 öthp, 1 rm
Sticka 2 och 4; 1 rm 2 ihop, 7 rm
Varv 5
36 rm
Fortsätt nu intag enligt ovan på varje varv tills 8 m återstår (2 m / sticka), sy ihop i tån från avigsidan.
Sticka en socka till.